ตารางเปรียบเทียบโปรแกรม

รายละเอียด ฟังก์ชั่น Basic
1,900.-
Retail
6,000 .-
Retail Plus
9,000.-
Premium
15,000.-
วิดีโอแนะนําหน้าตาโปรแกรม ชม Video Basic ชม Video Retail ชม Video Retail Plus ชม Video Premium
ยิงบาร์โค้ดสินค้า รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
รายงานยอดขาย รายวัน รายเดือน รายปี รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
ทำบัญชี รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
คำนวณสินค้าคงเหลือในสต็อก รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
จำนวนสินค้าที่เพิ่มได้ ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
เปิดกะ ปิดกะ ส่งยอดเงิน รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
พิมพ์ใบกำกับภาษี A4 รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
ดูยอดขายผ่านมือถือจากนข้างนอกร้าน โดยการรีโมท รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
การเชื่อมต่อข้อมูลหลายเครื่อง ไม่รองรับ รองรับ
(ซื้อโปรแกรมเพิ่ม)
รองรับ
(ซื้อโปรแกรมเพิ่ม)
รองรับ
(ซื้อโปรแกรมเพิ่ม)
ติดหนี้ / เงินเชื่อ รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
ออกใบเสร็จมีแบบภาษี รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
ใช้ร่วมกับเครื่องนับสต็อก ไม่รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
การตั้ง ระดับราคาสินค้า ตั้งราคาได้ 2 ระดับ
- ราคาขายปลีก ราคาขายส่ง
ตั้งราคาได้ 2 ระดับ
- ราคาขายปลีก ราคาขายส่ง
วิดีโอ 2
ตั้งราคาได้หลายระดับ
- ตั้งราคาตามประเภทของลูกค้า
- ตั้งราคาตามปริมาณการขาย(บันไดราคา)
วิดีโอ 1
วิดีโอ 2
ตั้งราคาได้หลายระดับ
- ตั้งราคาตามประเภทของลูกค้า
- ตั้งราคาตามปริมาณการขาย(บันไดราคา)
วิดีโอ 1
วิดีโอ 2
ทําหน่วยสินค้า(UOM) การขายสินค้ายกแพ็ค ลังโหล แยกสินค้าเดียวกันต่างหน่วยเป็นคนละสินค้า วิดีโอ 1
รองรับเต็มรูปแบบ รองรับเต็มรูปแบบ รองรับเต็มรูปแบบ
เก็บสินค้าหลายสต็อก แยกสต็อกหน้าร้าน / หลังร้าน ไม่รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
เตือนวันหมดอายุของสินค้า ไม่รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
จัดการต้นทุนสินค้าทีซื้อเข้าราคาไม่เท่ากันแต่ละครัง (FIFO / FILO) ไม่รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
การจัดการสินค้า หลายสี หลายไซส์ แยกเป็นคนละสินค้า การจัดการแยกกัน
ดูวิดีโอ
จัดกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน
แต่ต่างคุณสมบัติ สี ไซส์
ไว้ที่การจัดการเดียวกัน
ช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น
ดูวิดีโอ
จัดกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน
แต่ต่างคุณสมบัติ สี ไซส์
ไว้ที่การจัดการเดียวกัน
ช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น
ดูวิดีโอ
จัดกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน
แต่ต่างคุณสมบัติ สี ไซส์
ไว้ที่การจัดการเดียวกัน
ช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น
ดูวิดีโอ
การสะสมแต้ม ยอดซื้อ แลกส่วนลด / รางวัล ไม่รองรับ รองรับ รองรับ รองรับ
เชื่อมต่อเครื่องชั่ง อ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งดิจิตอล ไม่รองรับ ไม่รองรับ รองรับ รองรับ
อ่านน้ำหนักจากเครื่องชั่งแบบพิมพ์บาร์โค้ด ไม่รองรับ ไม่รองรับ รองรับ รองรับ
เปิดบิลขาย วางบิล แจ้งหนี้ ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ รองรับ
บัญชีลูกหนี้การค้า เครดิต ค้างชําระ ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ รองรับ
กระทบยอด ชําระเงิน (RECONCILE) ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ รองรับ
สร้างร่างใบสั่งซื้ออัตโนมัติเมื่อสินค้าเหลือน้อย (MINNIMUM STOCK RULE) ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ รองรับ
SERIAL NUMBER / LOT NUMBER ติดตามสินค้ารายชิ้น รายล็อต และตรวจสอบ การรับประกันสินค้า ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ รองรับ
บริการหลังการขาย ช่วยเหลือ ทาง Remote Desktop ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
บริการสอนการใช้งาน ตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ ไม่มี
ศึกษาจากคู่มือ
ไม่มี
ศึกษาจากคู่มือ
ไม่มี
ศึกษาจากคู่มือ
มี
เรียนกับเจ้าหน้าที่
ผ่านระบบออนไลน์
ราคาเฉพาะโปรแกรม (ซื้อขาด) 1,900 บาท 6,000 บาท 9,000 บาท 15,000 บาท
ทดลองใช้ ทดลองใช้
คลิกลิงค์
user : admin
password : admin
โทร. 02-1147498 ต่อ 1 (ฝ่ายขาย)
เพื่อนัด remote สาธิตโปรแกรม
โทร. 02-1147498 ต่อ 1 (ฝ่ายขาย)
เพื่อนัด remote สาธิตโปรแกรม
โทร. 02-1147498 ต่อ 1 (ฝ่ายขาย)
เพื่อนัด remote สาธิตโปรแกรม
 
  Basic
1,900.-
Retail
6,000.-
Retail Plus
9,000.-
Premium
15,000.-
วิดีโอแนะนําหน้าตาโปรแกรม ชม Video Basic ชม Video Retail ชม Video Retail Plus ชม Video Premium
รายละเอียดโปรแกรม คลิกดูรายละเอียด
โปรแกรม Basic
LINK Retail LINK Retail Plus คลิกดูรายละเอียด
โปรแกรม Premium
 
 

วิธีการใช้งาน

ดูวิธีการใช้งาน