วิธีการใช้งาน

การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ

Quick POS Basic
วิธีการใช้งาน  โปรแกรม Quick POS basic สำหรับร้านค้าขนาดเล็ก
ร้าของชำ ร้านมินิมาร์ท 

Quick POS Restaurant
วิธีการใช้งาน โปรแกรม  Quick POS Restaurant สำหรับร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

Quick POS Premium

Quick POS Premium Plus

Our Team