บทความน่ารู้

ธุรกิจ และการขาย

โปรแกรมบัญชี สำคัญอย่างไร

ในการทำธุรกิจ ค้าขาย จะต้องมีการออกเอกสารต่าง ๆ เพื่อทำการซื้อขาย ตามหลักมาตรฐานสากลแล้ว จะมีขั้นตอน การเสนอราคา  การแจ้งหนี้ และการชำระเงิน ตามลำดับ เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้

  • ใบเสนอราคา

  • ใบแจ้งหนี้

  • ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี

  • ใบส่งสินค้า

ข้อมูลที่ทุกธุรกิจสนใจ คือ

  • รายรับ (ยอดขาย)

  • รายจ่าย 

  • สต็อกสินค้าคงเหลือ

  • กำไร

สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารจัดการ และ การทำเอกสารต่าง ๆ อาจทำได้ด้วย excel ด้วยพนักงานบัญชีเพียงคนเดียว หากธุรกิจขยายขึ้น จะพบว่าการการจัดการจะซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการด้วยคน และ เอกสารแบบเก่า จะทำได้ช้า ตรวจสอบยาก และมีโอกาสผิดพลาดสูง
Our Team

การนำเอาโปรแกรมบัญชี มาใช้จัดการองค์กร จะเป็นประโยชน์เมื่อ ในองค์กรมีการทำงานร่วมกันหลายคน แต่ละคนทำงาน และกรอกข้อมูลงานของตนเองเข้าไปในระบบ แล้วระบบจะสรุปข้อมูลที่ต้องการออกมาให้ผู้บริหารดู โดยถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็ว

การนำระบบมาใช้กับองค์กรนั้น เป็นผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว  แต่การนำระบบมาใช้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  ผู้ใช้ระบบทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการฝึกอบรมการใช้งานจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ จึงจะทำให้การนำระบบมาใช้นั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์