<


ทดลองใช้

ทดลองใช้งานฟรี

login ทดลองใช้ เพื่อดูหน้าตาโปรแกรม ศึกษาการทำงานของระบบ โดยแต่ละโปรแกรมจะมีลิงค์ทดลอง ด้านล่าง

ทดลองใช้ โปรแกรม Basic

โปรแกรม Baic (1,900 .-)

Quick POS POS ระบบ POS โปรแกรมขายหน้าร้าน
ทดลองใช้ โปรแกรม Standard

โปรแกรม Standard (4,900 .-)

Quick POS POS ระบบ POS โปรแกรมขายหน้าร้าน
ทดลองใช้ โปรแกรม Premium

โปรแกรม Premium (7,900 .-)

Quick POS POS ระบบ POS โปรแกรมขายหน้าร้าน