<


เงื่อนไขการให้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

บริการหลังการขาย การรับประกัน และ การลงโปรแกรมใหม่

การรับประกันอุปกรณ์

 • 1. อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ซื้อกับบริษัท Quick POS มีรับประกัน 1 ปี
 • 2. ทางบริษัท Quick POS รับผิดชอบเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หากอุปกรณ์นั้นมีปัญหาเสื่อมสภาพ ภายในไม่เกิน 7 วัน นับจากวันได้รับสินค้า และ ซ่อมอุปกรณ์ให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หากอุปกรณ์เสื่อมสภาพภายในระยะเวลารับประกัน 1 ปี
 • 3. ทางบริษัท Quick POS ไม่รับรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการทำงานของลูกค้า เช่น ตก กระแทก หรือ เปียกน้ำ จากการใช้งาน หรือ มีรอยงัดแงะ อุปกรณ์ จะถือว่าสินค้าหมดประกันจากการกระทำดังกล่าว
 • 4. ทางบริษัท Quick POS รับผิดชอบเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้ลูกค้าหากเกิดการเสียหายจากการขนส่ง ภายใต้เงื่ิอนไข ลูกค้าถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานตอนเปิดกล่องเมื่อแรกได้รับสินค้าเท่านั้น

การลงโปรแกรมใหม่

ย้ายเครื่อง กรณีคอมพิวเตอร์เดิมยังใช้งานได้อยู่

 • 1. ย้ายโปรแกรมไปเครื่องใหม่ เจ้าหน้าที่จะลงโปรแกรมในเครื่องใหม่ และลบโปรแกรมในเครื่องเก่า พร้อมย้ายข้อมูลให้ ฟรีค่าบริการ สำหรับการย้ายเครื่อง 2 ครั้ง
 • 2. ย้ายโปรแกรมไปเครื่องใหม่ ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ค่าบริการครั้งละ 500 บาท

การลงโปรแกรมใหม่ กรณีเครื่องเดิมพัง หรือใช้การไม่ได้

 • 1. หากมีข้อมูลสำรองไว้นอกเครื่องที่พัง จะสามารถนำข้อมูลเดิมตามเวลาที่สำรองข้อมูลกลับมาในเครื่องใหม่ได้่
 • 2. หากไม่มีข้อมูลสำรองนอกเครื่อง ข้อมูลเดิมจะไม่มี ลูกค้าจะต้องเริ่มลงข้อมูลใหม่เอง
 • 3. ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าโปรแกรมใหม่ เต็มจำนวน

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • 1. ลูกค้าได้ทดลองใช้โปรแกรมก่อนซื้อ และ เห็นฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วนแล้วก่อนซื้อ ทาง Quick POS ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโปรแกรม ทุกกรณี
 • 2. หากพบโปรแกรมทำงานผิดพลาด สามารถแจ้ง Quick POS ให้ทำการแก้ไขโปรแกรมให้ถูกต้องได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 3. หากลูกค้าต้องการแก้ไขโปรแกรมเพื่อเพิ่มความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งให้โปรแกรม เพื่อตอบสนองงานของลูกค้า จะมีการประเมินราคา การเขียนโปรแกรมแก้ไขเพิ่มเติม โดยคิดประเมินราคาตามรายละเอียดของความต้องการ