วิธีการใช้งาน5 | Quick POS - โปรแกรมขายหน้าร้าน ใช้ง่าย ราคาประหยัด

วิธีการใช้งาน

โปรแกรม Quick POS Premium

Quick POS Premium
วิธีการใช้งาน  โปรแกรม Quick POS Premium เหมาะสำหรับร้านค้าส่ง ร้านค้าขนาดกลาง
และร้านค้าขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการใช้ฟังก์ชั่นที่หลากหลาย มีวิธีการใช้งานที่เป็นพื้นฐานดังวิดีโอต่อไปนี้ 

การใช้งาน Quick POS Premium

การเปิดกะ ปิดกะ เช็คยอดรายวัน

การดูรายงาน การขาย รายงานสต็อก รายงานต่าง ๆ

การเพิ่มสินค้าใหม่----- POS -----

เปิดกะ ปิดกะ เช็คยอดเงินในลิ้นชักการคืนเงิน คืนสินค้า ยกเลิกบิลการนำเงินเข้า ออก จากลิ้นชักเก็บเงินการทำบันไดราคา ตั้งราคาตามปริมาณการขาย----- Stock -----

การสั่งซื้อสินค้าการรับสินค้าเข้าสต็อก----- Manage -----

การสร้างพนักงาน และกำหนดสิทธิ์พนักงานการตั้งค่า ชื่อร้าน ข้อมูลร้าน โลโก้ ข้อมูลหัวใบเสร็จการ export ข้อมูลสินค้า เป็น excelการซ่อนสินค้าที่เลิกขาย----- Report -----

การดูยอดขาย รายงานการขายการดูรายงาน กำไร จากการขายการดึงดูรายงาน ข้อมูลต่าง ๆ ตามต้องการ (QWeb Report)การบันทึกรายงาน เพื่อเรียกดูภายหลัง Qweb Reportการนับสต็อกด้วยเครื่องนับสต็อกวิธีการดูยอดขายผ่านมือถือ