วิธีการใช้งาน

โปรแกรม Quick POS Premium

Quick POS Premium
วิธีการใช้งาน  โปรแกรม Quick POS Premium เหมาะสำหรับร้านค้าส่ง ร้านค้าขนาดกลาง
และร้านค้าขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการใช้ฟังก์ชั่นที่หลากหลาย มีวิธีการใช้งานที่เป็นพื้นฐานดังวิดีโอต่อไปนี้ 

การใช้งาน Quick POS Premium

การเปิดกะ ปิดกะ เช็คยอดรายวัน

การดูรายงาน การขาย รายงานสต็อก รายงานต่าง ๆ

การเพิ่มสินค้าใหม่----- POS -----

เปิดกะ ปิดกะ เช็คยอดเงินในลิ้นชักการคืนเงิน คืนสินค้า ยกเลิกบิลการนำเงินเข้า ออก จากลิ้นชักเก็บเงินการทำบันไดราคา ตั้งราคาตามปริมาณการขาย----- Stock -----

การสั่งซื้อสินค้าการรับสินค้าเข้าสต็อก----- Manage -----

การสร้างพนักงาน และกำหนดสิทธิ์พนักงานการตั้งค่า ชื่อร้าน ข้อมูลร้าน โลโก้ ข้อมูลหัวใบเสร็จการ export ข้อมูลสินค้า เป็น excelการซ่อนสินค้าที่เลิกขาย----- Report -----

การดูยอดขาย รายงานการขายการดูรายงาน กำไร จากการขายการดึงดูรายงาน ข้อมูลต่าง ๆ ตามต้องการ (QWeb Report)การบันทึกรายงาน เพื่อเรียกดูภายหลัง Qweb Reportการนับสต็อกด้วยเครื่องนับสต็อกวิธีการดูยอดขายผ่านมือถือ